HÀNG TẶNG
VOUCHER 50K

VOUCHER 50K

0 ₫/0 ₫
Hết hàng

So sánh giá

Sản phẩmNhà cung cấpĐơn vịGiá tiềnHành động
Thịt Nạc Thăn Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 149.000 ₫/Kg
74.500 ₫
Thịt Nạc Xay Heo Sinh Học A-Z Gói 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Gói 500g
Giá: 155.000 ₫/Kg
77.500 ₫
Thịt Nạc Vai Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 180.000 ₫/Kg
90.000 ₫
Thịt Nạc Mông Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 145.000 ₫/Kg
72.500 ₫
Sườn Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 230.000 ₫/kg
115.000 ₫
Thịt Ba Chỉ Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 220.000 ₫/kg
110.000 ₫
Xương Sống Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 80.000 ₫/kg
40.000 ₫
Thịt Chân Giò Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 185.000 ₫/kg
92.500 ₫
Thăn Sấn Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 135.000 ₫/kg
67.500 ₫
Vai Sấn Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 170.000 ₫/kg
85.000 ₫
Mông Sấn Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 135.000 ₫/kg
67.500 ₫
Nạc Vai Đầu Giòn Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 225.000 ₫/kg
112.500 ₫
Móng Giò Heo Sinh Học A-Z Hộp 500gHợp Tác Xã Hoàng Long
Hộp 500g
Giá: 170.000 ₫/kg
85.000 ₫