Hiển thị 5 trên tổng số 5 mặt hàng

Product

Chân Gà Chua Cay Ba Huân 200g

CTy CP Ba Huân
Gói 200g
34.000 ₫ / Gói
34.000 ₫
Product

Chân Giò Heo Ủ Muối 450g

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 450g
85.500 ₫ / Gói
85.500 ₫
Product

Chân Giò Heo Xông Khói 450g

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 450g
85.500 ₫ / Gói
85.500 ₫
Product

Bắp Bò Ủ Muối

Công ty cổ phần Vnice Việt Nam
Gói 299g
175.000 ₫ / Gói
175.000 ₫
Product

Bắp Trâu Ủ Muối

Công ty cổ phần Vnice Việt Nam
Gói 299g
130.000 ₫ / Gói
130.000 ₫