Cốm và SP từ cốm

Hiển thị 5 trên tổng số 5 mặt hàng

Product

Cốm Tươi Minh Hằng 500g

Cơ sở Minh Hằng (Cốm tươi)
Gói 500g
115.000 ₫ / Gói
115.000 ₫
Product

Chả Cốm Minh Hằng 500g

Cơ sở Minh Hằng (Cốm tươi)
Gói 500g
110.000 ₫ / Gói
110.000 ₫
Product

Xúc Xích Cốm Minh Hằng 500g

Cơ sở Minh Hằng (Cốm tươi)
Gói 500g
112.000 ₫ / Gói
112.000 ₫
Product

Combo 5 Cái Bánh Cốm Minh Hằng 55g

Cơ sở Minh Hằng (Cốm tươi)
Combo 5 cái
35.000 ₫ / Combo
35.000 ₫
Product

Xôi Cốm Sen Dừa Minh Hằng 500g

Cơ sở Minh Hằng (Cốm tươi)
Gói 500g
125.000 ₫ / Gói
125.000 ₫