Đặc Sản Địa Phương

Hiển thị 13 trên tổng số 13 mặt hàng

Product

Bí Đỏ Hữu Cơ Từ 1-1.2kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Qủa
36.000 ₫ / Kg
54.000 ₫
Product

Bắp Cải Hữu Cơ 0,8-1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Cái
35.000 ₫ / Kg
42.000 ₫
Product

Đậu Cove Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Rau Tầm Bóp Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Cải Xanh Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Cải Ngồng Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Rau Lang Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Dưa Chuột Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Rau Mồng Tơi Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
túi 1 kg
35.000 ₫ / Kg
35.000 ₫
Product

Rau Dền Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 1kg
35.000 ₫ / túi
35.000 ₫
Product

Rau Muống Hữu Cơ 1kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
túi 1 kg
35.000 ₫ / Kg
35.000 ₫
Product

Cà Tím Hữu Cơ 1 Kg

Hộ SX Đặng Thị Cuối
túi 1 kg
35.000 ₫ / Kg
35.000 ₫
Product

Cà Chua Hữu Cơ 500g

Hộ SX Đặng Thị Cuối
Túi 500g
35.000 ₫ / Kg
17.500 ₫