Đậu - Đỗ - Lạc

Hiển thị 12 trên tổng số 12 mặt hàng

Product

Đỗ Xanh Tách Vỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
14.000 ₫ / Túi
14.000 ₫
Product

Hạt Sen Khô 150g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 150g
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Vừng Vàng Tách Vỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
20.000 ₫ / Túi
20.000 ₫
Product

Nhân Lạc Chay 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
17.000 ₫ / Túi
17.000 ₫
Product

Nhân Lạc Chay 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
38.000 ₫ / Túi
38.000 ₫
Product

Đỗ Đen 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
16.000 ₫ / Túi
16.000 ₫
Product

Đỗ Đen 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
38.000 ₫ / Túi
38.000 ₫
Product

Đỗ Tương 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
10.000 ₫ / Túi
10.000 ₫
Product

Đậu Đỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
14.000 ₫ / Túi
14.000 ₫
Product

Đậu Đỏ 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
30.000 ₫ / Túi
30.000 ₫
Product

Nhân Lạc Đỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
18.000 ₫ / Túi
18.000 ₫
Product

Nhân Lạc Đỏ 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
42.000 ₫ / Túi
42.000 ₫

Tải ngay ứng dụng để nhận được nhiều ưu đãi