Hiển thị 14 trên tổng số 14 mặt hàng

Product

Mực Ống Size 4 Con Khay 1kg

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 1kg
300.000 ₫ / Kg
300.000 ₫
Product

Mực Trứng Size 6con/Kg Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
372.000 ₫ / kg
186.000 ₫
Product

Thịt Ghẹ Hấp Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
350.000 ₫ / kg
175.000 ₫
Product

Tôm Thẻ Size To Size 50-60 Con/Kg Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
340.000 ₫ / Kg
170.000 ₫
Product

Tôm Vằn Size 70-75 Con/Kg Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
330.000 ₫ / Kg
165.000 ₫
Product

Cá Thu Một Nắng Loại 1 Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
329.000 ₫ / Kg
164.500 ₫
Product

Tôm Thẻ RING* 71-90 Con/LB

CTy TNHH Thực phẩm sạch Minh Phú
KHAY 30 CON (200g)
158.000 ₫ / khay
158.000 ₫
Product

Cá Thu Một Nắng Loại 2 Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
286.000 ₫ / Kg
143.000 ₫
Product

Bề Bề Nguyên Con Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
230.000 ₫ / Kg
115.000 ₫
Product

Cá Thu Một Nắng Loại 3 Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
200.000 ₫ / Kg
100.000 ₫
Product

Cá Hố Đao Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
105.000 ₫ / Kg
52.500 ₫
Product

Cá Đỏng Đỏ Size Từ 16 -18 Con/Kg Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
104.000 ₫ / Kg
52.000 ₫
Product

Cá Bạc Má Size Từ 9-12 Con/Kg Khay 500g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Khay 500g
90.000 ₫ / Kg
45.000 ₫
Product

Cua Đá Biển Xay Hộp 300g

HTX làng nghề Thủy sản Minh Hải
Hộp 300g
39.000 ₫ / Hộp
39.000 ₫