Hiển thị 11 trên tổng số 11 mặt hàng

Product

Cá Tra Cắt Khúc 500g Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 20 túi 500 gr
720.000 ₫ / Thùng
720.000 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê Thùng 10 Kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 10 túi 1000 gr
760.000 ₫ / Thùng
760.000 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê (Có Bụng) Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 10 túi 1000gr
640.000 ₫ / Thùng
Hết hàng
Product

Giò Chả Cá Tra Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 20 túi 500gr
1.600.000 ₫ / Thùng
1.600.000 ₫
Product

Chả Viên Cá Tra Thì Là Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 40 túi 250 gr
1.600.000 ₫ / Thùng
1.600.000 ₫
Product

Chả Viên Cá Tra Thì Là Tẩm Bột Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 40 túi 250gr
2.000.000 ₫ / Thùng
2.000.000 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê Cắt Miếng Tẩm Bột Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 40 túi 250gr
2.040.000 ₫ / Thùng
2.040.000 ₫
Product

Cá Tra Xiên Que Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng x 20 túi 500gr
1.280.000 ₫ / Thùng
1.280.000 ₫
Product

Cá Tra Cắt Khúc Thùng 5kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng 5kg
274.000 ₫ / Thùng
274.000 ₫
Product

Cá Tra Cắt Khúc Thùng 10kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng 10kg
548.000 ₫ / Thùng
548.000 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê Thùng 5kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Thùng 5kg
329.000 ₫ / Thùng
329.000 ₫

Tải ngay ứng dụng để nhận được nhiều ưu đãi