Tìm kiếm

Hiển thị 8 trên tổng số 8 mặt hàng

Product

Chân Giò Heo Ủ Muối 450g

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 450g
85.500 ₫ / Gói
85.500 ₫
Product

Chân Giò Heo Xông Khói 450g

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 450g
85.500 ₫ / Gói
85.500 ₫
Product

Chân Giò Heo Xông Khói Hương Vị Tây Bắc 300g

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 300g
63.600 ₫ / Gói
Hết hàng
Product

Bắp Bò Ủ Muối

Công ty cổ phần Vnice Việt Nam
Gói 299g
175.000 ₫ / Gói
175.000 ₫
Product

Bắp Trâu Ủ Muối

Công ty cổ phần Vnice Việt Nam
Gói 299g
130.000 ₫ / Gói
130.000 ₫
Product

Dăm Bông Xông Khói

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 200g
44.500 ₫ / gói
44.500 ₫
Product

Ba Chỉ Heo Xông Khói

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 200g
44.500 ₫ / gói
44.500 ₫
Product

Salami

Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Vinh Anh
Gói 200g
66.500 ₫ / gói
66.500 ₫