Tìm kiếm

Hiển thị 20 trên tổng số 47 mặt hàng

Product

Gạo Bắc Hương 5kg

CTy TNHH Vinafoco Việt Nam
Túi 5kg
100.000 ₫ / túi
100.000 ₫
Product

Gạo Mường Chanh 5Kg

CTy TNHH Vinafoco Việt Nam
Túi 5kg
170.000 ₫ / túi
170.000 ₫
Product

Miến Nhất Thiện 500g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 500g
50.000 ₫ / Gói
50.000 ₫
Product

Miến Tài Hoan 500g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 500g
50.000 ₫ / Gói
50.000 ₫
Product

Mộc Nhĩ Đen Minh Dương 100g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 100g
25.000 ₫ / Gói
25.000 ₫
Product

Nấm Hương 50g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Sâu 50g
22.000 ₫ / Sâu
22.000 ₫
Product

Măng Khô 300g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 300g
113.000 ₫ / Gói
113.000 ₫
Product

Măng Nứa Tép 200g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 200g
70.000 ₫ / Gói
70.000 ₫
Product

Gạo Nếp Khẩu Nua Lêch Gói 2 Kg

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 2Kg
95.000 ₫ / Gói
95.000 ₫
Product

Miến Khoai Lang Minh Dương 300g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 300g
25.000 ₫ / Gói
25.000 ₫
Product

Miến Khoai Tây Minh Dương 180g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 180g
25.000 ₫ / Gói
25.000 ₫
Product

Bún Gấc 500g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 500g
30.000 ₫ / Gói
30.000 ₫
Product

Bún Ngô 500g

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Gói 500g
30.000 ₫ / Gói
30.000 ₫
Product

Nước Mắm Vị Thanh Cốt Cá Cơm Rút Nỏ 2L

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Can 2 lít
50.000 ₫ / Can
50.000 ₫
Product

Nước Mắm Vị Thanh Cốt Cá Cơm 650ml

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Chai 650ml
70.000 ₫ / Chai
70.000 ₫
Product

Nước Mắm Cao Đạm 650ml * 2chai/Hộp

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Hộp 2 chai x 650ml
90.000 ₫ / Hộp
90.000 ₫
Product

Tương Nếp Hường Đạt 1L

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Chai 1 Lít
40.000 ₫ / Chai
40.000 ₫
Product

Rượu Men Lá Bằng Phúc 10L

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Can 10 lít
400.000 ₫ / Can
400.000 ₫
Product

Lứt Huyết Rồng Hương Dứa 5kg

Công ty CP Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam
Túi 5kg
200.000 ₫ / Túi 5kg
200.000 ₫
Product

Gạo Hữu Cơ ST25 Túi 5kg

CTy TNHH Lương An
Túi 5kg
200.000 ₫ / Túi 5kg
200.000 ₫

Tải ngay ứng dụng để nhận được nhiều ưu đãi