Hiển thị 7 trên tổng số 7 mặt hàng

Product

Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
257.500 ₫ / kg
77.300 ₫
Product

Bắp Bò Sạch Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
343.900 ₫ / kg
103.200 ₫
Product

Thăn Bò Sạch Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
366.500 ₫ / kg
110.000 ₫
Product
-15%
ĐÃ BÁN 3315

Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
284.500 ₫ / kg
85.350 ₫72.500 ₫
Product

Gân Bò Sạch Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
255.000 ₫ / kg
76.500 ₫
Product

Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
296.000 ₫ / Kg
88.800 ₫
Product

Mông Bò Xay Ubomeat

Cty TNHH thực phẩm Long Bích
Hộp 300g
308.000 ₫ / kg
92.400 ₫