Thịt Heo An Toàn

Hiển thị 20 trên tổng số 20 mặt hàng

Product

Ba Chi Heo Chuẩn Ngon Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
145.500 ₫ / kg
50.900 ₫
Product

Sườn Thăn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
151.500 ₫ / kg
53.000 ₫
Product

Nạc Vai Xay Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
149.000 ₫ / Kg
52.200 ₫
Product

Nạc Vai Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
149.000 ₫ / Kg
52.200 ₫
Product

Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
134.700 ₫ / Kg
47.100 ₫
Product

Ba Chỉ Heo Đặc Biệt Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
207.000 ₫ / kg
72.500 ₫
Product

Nac Thăn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
145.500 ₫ / Kg
50.900 ₫
Product

Nạc Mông Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
139.500 ₫ / kg
48.800 ₫
Product

Nạc Dăm Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
163.500 ₫ / Kg
57.200 ₫
Product

Mông Sấn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
129.900 ₫ / kg
45.500 ₫
Product

Thịt Chân Giò Rút Xương Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
126.000 ₫ / kg
63.000 ₫
Product

Nạc Thăn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
130.000 ₫ / kg
65.000 ₫
Product

Xương Sống Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
56.000 ₫ / kg
28.000 ₫
Product

Móng Giò Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
86.000 ₫ / kg
43.000 ₫
Product

Nạc Vai Lợn Xay 300g

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
140.000 ₫ / kg
42.000 ₫
Product

Móng Giò Lợn 300g

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
103.000 ₫ / kg
30.900 ₫
Product

Nạc Vai Đầu

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
143.000 ₫ / kg
42.900 ₫
Product
HÀNG TẶNG

Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat 200gr

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 200g
0 ₫
Product
MỚI
HÀNG TẶNG

Combo 2 Khay Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat 200gr

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
2 Khay 200g
0 ₫