Tìm kiếm

Hiển thị 17 trên tổng số 17 mặt hàng

Product

Sườn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
150.000 ₫ / kg
75.000 ₫
Product

Ba Chỉ Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
146.000 ₫ / kg
73.000 ₫
Product

Nạc Vai Đầu

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
143.000 ₫ / kg
71.500 ₫
Product

Nạc Vai Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
138.000 ₫ / kg
69.000 ₫
Product

Nạc Vai Lợn Xay 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
136.000 ₫ / kg
68.000 ₫
Product

Nạc Thăn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
130.000 ₫ / kg
65.000 ₫
Product

Thịt Chân Giò Rút Xương Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
126.000 ₫ / kg
63.000 ₫
Product

Nạc Mông Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
120.000 ₫ / kg
60.000 ₫
Product

Vai Sấn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
110.000 ₫ / kg
55.000 ₫
Product

Mông Sấn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
110.000 ₫ / kg
55.000 ₫
Product

Sườn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
157.000 ₫ / kg
47.100 ₫
Product

Ba Chỉ Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
150.000 ₫ / kg
45.000 ₫
Product

Móng Giò Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
86.000 ₫ / kg
43.000 ₫
Product

Nạc Vai Đầu

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
143.000 ₫ / kg
42.900 ₫
Product

Nạc Vai Lợn Xay 300g

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
140.000 ₫ / kg
42.000 ₫
Product

Móng Giò Lợn 300g

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 300g
103.000 ₫ / kg
30.900 ₫
Product

Xương Sống Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
56.000 ₫ / kg
28.000 ₫