Thịt Lợn an toàn

Hiển thị 12 trên tổng số 12 mặt hàng

Product

Nạc Vai Lợn Xay 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
185.000 ₫ / kg
92.500 ₫
Product

Ba Chỉ Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
184.000 ₫ / kg
92.000 ₫
Product

Nạc Mông Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
169.000 ₫ / kg
84.500 ₫
Product

Thịt Chân Giò Rút Xương Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
169.000 ₫ / kg
84.500 ₫
Product

Nạc Vai Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
179.000 ₫ / kg
89.500 ₫
Product

Sườn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
193.000 ₫ / kg
96.500 ₫
Product

Móng Giò Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
119.000 ₫ / kg
59.500 ₫
Product

Vai Sấn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
162.000 ₫ / kg
81.000 ₫
Product

Nạc Thăn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
175.000 ₫ / kg
87.500 ₫
Product

Xương Sống Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
80.000 ₫ / kg
40.000 ₫
Product

Nạc Vai Đầu

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
184.000 ₫ / kg
92.000 ₫
Product

Mông Sấn Lợn

CTy An Việt (An Viet Food)
Khay 500g
158.000 ₫ / kg
79.000 ₫