Thịt Ngan - Vịt - Chim

Hiển thị 6 trên tổng số 6 mặt hàng

Product

Ngan Làm Sạch Từ 2kg - 3kg

CTy Thực Phẩm TPS Việt Nam
Con
115.000 ₫ / kg
287.500 ₫
Product

Vịt Làm Sạch Từ 1.6kg - 2.2kg

CTy Thực Phẩm TPS Việt Nam
Con
96.000 ₫ / kg
182.400 ₫
Product

Chim Cút

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
24.000 ₫ / con
24.000 ₫
Product

Chim Bồ Câu Ta (Size 250-300g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
80.000 ₫ / con
80.000 ₫
Product

Ngan Dé Giả Cầy

CTy Giống Gia Cầm Lượng Huệ
Khay 1kg
165.000 ₫ / Khay
165.000 ₫
Product

Ngan Ogari 1/2 Con( Từ 1,1kg - 1,7kg)

CTy Giống Gia Cầm Lượng Huệ
Khay
170.000 ₫ / Kg
221.000 ₫