Thịt Ngan - Vịt - Chim

Hiển thị 5 trên tổng số 5 mặt hàng

Product

Ngan Làm Sạch Từ 2kg - 3kg

CTy Thực Phẩm TPS Việt Nam
Con
115.000 ₫ / kg
287.500 ₫
Product

Vịt Làm Sạch Từ 1.6kg - 2.2kg

CTy Thực Phẩm TPS Việt Nam
Con
96.000 ₫ / kg
182.400 ₫
Product

Vịt Trời Làm Sạch Từ 750g - 850g

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
150.000 ₫ / Con
Hết hàng
Product

Chim Bồ Câu Ta (Size 250-300g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
80.000 ₫ / con
80.000 ₫
Product

Chim Cút

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
24.000 ₫ / con
24.000 ₫