Hiển thị 6 trên tổng số 6 mặt hàng

Product

Cá Tra Cắt Khúc 1kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 1kg
75.000 ₫ / Kg
75.000 ₫
Product

Ruột Hàu Sữa Quảng Ninh (Cấp Đông)

Công ty Cổ phần Cá sạch Việt Nam - AnViet Fish
Hộp 350g
175.497 ₫ / kg
61.400 ₫
Product

Cá Song Quảng Ninh (Cấp Đông)

Công ty Cổ phần Cá sạch Việt Nam - AnViet Fish
Hộp 350g
421.500 ₫ / kg
147.500 ₫
Product

Cá Vược Quảng Ninh (Cấp Đông)

Công ty Cổ phần Cá sạch Việt Nam - AnViet Fish
Hộp 350g
250.500 ₫ / kg
87.700 ₫
Product

Cá Tầm Sapa (Cấp Đông)

Công ty Cổ phần Cá sạch Việt Nam - AnViet Fish
Hộp 350g
436.500 ₫ / kg
Hết hàng
Product

Mực Ống Tươi Quảng Ninh (Cấp Đông)

Công ty Cổ phần Cá sạch Việt Nam - AnViet Fish
Hộp 350g
470.500 ₫ / kg
Hết hàng