Hiển thị 20 trên tổng số 38 mặt hàng

Product
-15%
ĐÃ BÁN 6409

Ba Chi Heo Chuẩn Ngon Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
177.797 ₫ / kg
62.229 ₫52.900 ₫
Product
-15%
ĐÃ BÁN 8805

Cánh Gà Tươi Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Hộp 400g
133.000 ₫ / Kg
53.200 ₫45.200 ₫
Product
-15%
ĐÃ BÁN 2452

Chân Gà Tươi Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Hộp 400g
139.750 ₫ / Kg
55.900 ₫47.500 ₫
Product

Đùi Gà Góc Tư Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Hộp 400g
106.600 ₫ / Kg
42.600 ₫
Product

Má Đùi Gà Tươi Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Hộp 400g
131.800 ₫ / Kg
52.700 ₫
Product
-15%
ĐÃ BÁN 1704

Đùi Tỏi Gà Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Hộp 400g
153.250 ₫ / Kg
61.300 ₫52.100 ₫
Product

File Ức Gà Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Hộp 400g
115.000 ₫ / Kg
46.000 ₫
Product

Gà Đồi Đặc Biệt Làm Sạch Từ 1.2kg - 1.8kg

CTy Thực Phẩm TPS Việt Nam
Con
176.500 ₫ / kg
264.800 ₫
Product

Gà Ác

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
40.000 ₫ / con
40.000 ₫
Product

Gà Ri 1,2kg - 1,5kg

CTy Thực Phẩm TPS Việt Nam
con
140.000 ₫ / kg
210.000 ₫
Product
-15%
ĐÃ BÁN 8797

Sườn Thăn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
213.677 ₫ / kg
74.787 ₫63.600 ₫
Product

Thịt Xay Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
141.700 ₫ / Kg
49.600 ₫
Product

Chim Bồ Câu Ta (Size 250-300g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Con
89.000 ₫ / con
89.000 ₫
Product
-15%
ĐÃ BÁN 803

Nạc Vai Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
166.822 ₫ / Kg
58.388 ₫49.600 ₫
Product

Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
138.500 ₫ / Kg
48.500 ₫
Product

Ba Chỉ Heo Đặc Biệt Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
211.000 ₫ / kg
73.900 ₫
Product

Nac Thăn Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
163.500 ₫ / Kg
57.200 ₫
Product

Xương Sống Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 400g
63.500 ₫ / kg
25.400 ₫
Product

Nạc Mông Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
163.500 ₫ / kg
57.200 ₫
Product

Nạc Dăm Heo Sạch Ubomeat

Công Ty Cổ Phần Ubofood Việt Nam
Khay 350g
157.800 ₫ / Kg
55.200 ₫