Vua bếp gia đình

Hiển thị 10 trên tổng số 10 mặt hàng

Product

Giò Heo Giòn Da 700-800g

Bếp cái Mâm (Tuấn Ngọc)
Hộp 700-800g
194.000 ₫ / Hộp
194.000 ₫
Product

Giò Heo Ủ Muối 700-800g

Bếp cái Mâm (Tuấn Ngọc)
Hộp 700-800g
194.000 ₫ / Hộp
194.000 ₫
Product

Giò Me 500g

Đặc sản chả cá Thát lát Huệ Dương
Hộp 500g
177.000 ₫ / Hộp
177.000 ₫
Product

Gà Ủ Muối Hoa Tiêu 1/2 Con

Bếp cái Mâm (Tuấn Ngọc)
Hộp 1/2con
160.000 ₫ / Hộp
160.000 ₫
Product

Gà Xông Khói Mía 1/2 Con

Bếp cái Mâm (Tuấn Ngọc)
Hộp 1/2con
160.000 ₫ / Hộp
160.000 ₫
Product

Tai Heo Phá Lấu 250g

Bếp cái Mâm (Tuấn Ngọc)
Hộp 250g
109.000 ₫ / Hộp
109.000 ₫
Product

Chả Nem Cá Nhồng

Bếp Ubo
Hộp 350g
109.000 ₫ / Hộp
109.000 ₫
Product

Ngan Giả Cầy

Bếp Ubo
Hộp 500g
109.000 ₫ / Hộp
109.000 ₫
Product

Cá Tra Kho Tộ

Bếp Ubo
Hộp 500g
72.000 ₫ / Hộp
72.000 ₫
Product
HÀNG TẶNG

1 Hộp Cá Tra Kho Tộ

Bếp Ubo
Hộp 500g
0 ₫