Tìm kiếm

Hiển thị 10 trên tổng số 10 mặt hàng

Product

Cá Tra Cắt Khúc 1kg

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 1kg
75.000 ₫ / Kg
75.000 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê 500 Gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 500 gam
36.000 ₫ / Túi
Hết hàng
Product

Chả Viên Cá Tra Thì Là 250gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 250gam
35.500 ₫ / Túi
35.500 ₫
Product

Chả Viên Cá Tra Thì Là Tẩm Bột 250gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 250 gam
43.800 ₫ / Túi
43.800 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê Cắt Miếng Tẩm Bột 250gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 250gr
44.500 ₫ / Túi
44.500 ₫
Product

Giò Chả Cá Tra 500gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 500g
68.000 ₫ / Túi
68.000 ₫
Product

Cá Tra Xiên Que 500gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
túi 500g
54.000 ₫ / Túi
54.000 ₫
Product

Cá Tra Phi Lê 1kg (Có Bụng)

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Túi 1000g
58.000 ₫ / Túi
Hết hàng
Product

Combo Mua 2 Túi Tặng 1 Túi Chả Viên Cá Tra Thì Là Tẩm Bột 250gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Combo 3 túi
87.600 ₫ / Combo
87.600 ₫
Product

Combo Mua 2 Túi Tặng 1 Túi Cá Tra Phi Lê Cắt Miếng Tẩm Bột 250gr

Công ty cổ phần Nam Việt (NAVICO)
Combo 3 túi
89.000 ₫ / Combo
89.000 ₫