Tìm kiếm

Hiển thị 20 trên tổng số 44 mặt hàng

Product

Củ Sả 200g

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
túi 200g
7.000 ₫ / túi
7.000 ₫
Product

Cải Ngọt 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
22.000 ₫ / Kg
22.000 ₫
Product

Cải Ngồng 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
22.000 ₫ / Kg
22.000 ₫
Product

Cải Chíp 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
24.000 ₫ / Kg
24.000 ₫
Product

Rau Muống 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
20.000 ₫ / Kg
20.000 ₫
Product

Rau Mồng Tơi 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
22.000 ₫ / Kg
22.000 ₫
Product

Củ Đậu 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
17.000 ₫ / Kg
17.000 ₫
Product

Khoai Tây 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
20.000 ₫ / kg
20.000 ₫
Product

Cà Rốt 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
19.000 ₫ / Kg
19.000 ₫
Product

Củ Cải Trắng 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
19.000 ₫ / Kg
19.000 ₫
Product

Cà Tím Tròn 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
22.000 ₫ / Kg
22.000 ₫
Product

Đậu Trạch 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
28.000 ₫ / kg
28.000 ₫
Product

Quả Su Su 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
18.000 ₫ / Kg
18.000 ₫
Product

Cà Chua 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Kg
28.000 ₫ / Kg
28.000 ₫
Product

Rau Ngót 1kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
19.000 ₫ / Kg
19.000 ₫
Product

Rau Dền 1Kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Túi 1kg
24.000 ₫ / Kg
24.000 ₫
Product

Mướp Hương 1Kg

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Túi 1Kg
23.000 ₫ / Kg
23.000 ₫
Product

Quả Bầu (Từ 0.8 Kg - 1.5Kg)

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Quả
25.000 ₫ / Kg
30.000 ₫
Product

Xà Lách 500g

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Túi 500g
14.000 ₫ / Túi
14.000 ₫
Product

Bắp Ngô

Công ty CP CB Nông sản Đông Nam Á
Bắp
9.800 ₫ / bắp
9.800 ₫