Tìm kiếm

Hiển thị 20 trên tổng số 50 mặt hàng

Product

Đỗ Xanh Tách Vỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
14.000 ₫ / Túi
14.000 ₫
Product

Mộc Nhĩ 100g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 100g
19.000 ₫ / Túi
19.000 ₫
Product

Nấm Hương Khô 100g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 100g
42.000 ₫ / Túi
42.000 ₫
Product

Hạt Sen Khô 150g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 150g
35.000 ₫ / Túi
35.000 ₫
Product

Vừng Vàng Tách Vỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
20.000 ₫ / Túi
20.000 ₫
Product

Nhân Lạc Chay 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
17.000 ₫ / Túi
17.000 ₫
Product

Nhân Lạc Chay 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
38.000 ₫ / Túi
38.000 ₫
Product

Đỗ Đen 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
16.000 ₫ / Túi
16.000 ₫
Product

Đỗ Đen 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
38.000 ₫ / Túi
38.000 ₫
Product

Đỗ Tương 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
10.000 ₫ / Túi
10.000 ₫
Product

Đậu Đỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
14.000 ₫ / Túi
14.000 ₫
Product

Đậu Đỏ 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
30.000 ₫ / Túi
30.000 ₫
Product

Nhân Lạc Đỏ 200g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 200g
18.000 ₫ / Túi
18.000 ₫
Product

Nhân Lạc Đỏ 500g

CTy An Việt (An Viet Food)
Túi 500g
42.000 ₫ / Túi
42.000 ₫
Product

Combo Thịt Sạch 1 (Set Chim Cút Quay 3 Con + Sườn Lợn 500g + Bắp Bò 300g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Combo
250.000 ₫ / Combo
250.000 ₫
Product

Combo Thịt Sạch 2 (Set Chim Cút Quay 5 Con + Sườn Lợn 700g + Bắp Bò 500g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Combo
387.000 ₫ / Combo
387.000 ₫
Product

Combo Thịt Sạch 3 (Chả Viên Cá Tra 250g + Vai Sấn Lợn 500g + Ba Chỉ Lợn 500g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Combo
204.000 ₫ / Combo
204.000 ₫
Product

Combo Thịt Sạch 4 (Chả Viên Cá Tra 250g + Vai Sấn Lợn 700g + Ba Chỉ Lợn 700g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Combo
268.000 ₫ / Combo
268.000 ₫
Product

Combo Thịt Kho Củ Cải (Thịt Ba Chỉ 500g + Củ Cải 500g)

CTy An Việt (An Viet Food)
Combo
97.000 ₫ / Combo
97.000 ₫
Product

Combo Thịt Kho Trứng Cút (Thịt Ba Chỉ 500g + Trứng Cút 30 Quả)

CTy An Việt (An Viet Food)
Combo
110.000 ₫ / Combo
110.000 ₫

Tải ngay ứng dụng để nhận được nhiều ưu đãi