Tìm kiếm

Hiển thị 10 trên tổng số 10 mặt hàng

Product

Lươn Lọc Không Xương Từ 300g - 350g

Hộ KD Công Thị Bắc
Khay từ 300g - 350g
454.000 ₫ / Kg
136.200 ₫
Product

Ếch Làm Sạch Từ 500g - 550g

Hộ KD Công Thị Bắc
Khay từ 500g - 550g
160.000 ₫ / Kg
80.000 ₫
Product

Cá Trắm Cỏ Khúc Từ 500g - 700g

Hộ KD Công Thị Bắc
Khay
129.000 ₫ / Kg
77.400 ₫
Product

Cá Chép Khúc Từ 500g - 700g

Hộ KD Công Thị Bắc
Khay
143.000 ₫ / Kg
85.800 ₫
Product

Cá Quả Khúc Từ 500g - 700g

Hộ KD Công Thị Bắc
Khay
257.000 ₫ / Kg
154.200 ₫
Product

Cá Diêu Hồng Từ 1,3kg - 1,8kg Làm Sạch

Hộ KD Công Thị Bắc
Con
116.000 ₫ / kg
139.200 ₫
Product

Cá Quả Làm Sạch

Hộ KD Công Thị Bắc
Con
169.000 ₫ / kg
169.000 ₫
Product

Cá Chép Sông Từ 1.5kg - 2kg Làm Sạch

Hộ KD Công Thị Bắc
Con
110.000 ₫ / kg
192.500 ₫
Product

Cá Trắm Cỏ Từ 2kg - 3kg Làm Sạch

Hộ KD Công Thị Bắc
Con
140.000 ₫ / Kg
350.000 ₫
Product

Cá Rô Phi Từ 1.2kg - 1.7kg Làm Sạch

Hộ KD Công Thị Bắc
Con
85.000 ₫ / kg
123.300 ₫