LogoUbofoodicon-locationWhite

Hà Nội

icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Bò Sạch

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  88.800 ₫

  Mông Bò Xay Ubomeat
  Hộp 300g
  296.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  83.900 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  279.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.500 ₫

  Gân Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  238.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  100.500 ₫

  Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  335.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  81.600 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  272.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  69.800 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  232.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  94.100 ₫

  Bắp Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  313.800 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.200 ₫

  Mông Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  297.300 ₫/kg