LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Bò Sạch

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Mông Bò Xay Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  85.700 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  285.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  73.800 ₫

  Gân Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  246.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  97.600 ₫

  Thăn Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  325.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.900 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  239.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  94.100 ₫

  Bắp Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  313.800 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Mông Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  298.900 ₫/kg