LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Heo - Bò Sạch (pack khay)

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  87.500 ₫

  Mông Bò Xay Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  291.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  83.400 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  278.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.300 ₫

  Gân Bò Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  237.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  69.300 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  230.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  95.600 ₫

  Bắp Bò Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  318.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  87.500 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  291.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  97.600 ₫

  Thăn Bò Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  325.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  87.500 ₫

  Mông Bò Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  291.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.000 ₫

  Nạc Thăn Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  153.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.200 ₫

  Nạc Mông Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  153.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.200 ₫

  Móng Giò Trước Khay 300g
  Khay 300g
  97.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.400 ₫

  Thịt Xay Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  134.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.100 ₫

  Ba Chỉ Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  197.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  60.300 ₫

  Sườn Thăn Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  201.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  55.100 ₫

  Nạc Dăm Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  183.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.200 ₫

  Nạc Vai Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  160.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.400 ₫

  Vai Sấn Heo Sạch Khay 300g
  Khay 300g
  151.200 ₫/Kg