LogoUbofoodicon-locationWhite

Hà Nội

icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Trứng

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  115.000 ₫

  Trứng Gà Cà Gai Leo Hộp 12 Quả
  Hộp 12 Quả
  115.000 ₫/Hộp
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.000 ₫

  Trứng Cút Ba Huân
  Hộp 30 quả
  900 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.000 ₫

  Trứng Gà Công Nghiệp Thuần Việt
  Hộp 10 quả
  2.800 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.000 ₫

  Trứng Gà Công Nghiệp Ba Huân
  Hộp 10 quả
  3.000 ₫/quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.600 ₫

  Trứng Gà So Công Nghiệp Ba Huân
  Hộp 12 quả
  2.300 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  42.000 ₫

  Trứng Gà Ta Ba Huân
  Giỏ 12 quả
  3.500 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  33.000 ₫

  Trứng Vịt Thuần Việt
  Hộp 10 quả
  3.300 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  24.000 ₫

  Trứng Cút Thuần Việt Hộp 30 Quả
  Hộp 30 quả
  800 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.000 ₫

  Trứng Gà Ta Thuần Việt Hộp 10 Quả
  Hộp 10 quả
  3.000 ₫/Quả