LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Đặc Sản

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  68.700 ₫

  Thịt Lợn Mán 300g
  Khay 300g
  229.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  150.000 ₫

  Thịt Nai 300g
  Khay 300g
  500.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.700 ₫

  Dẻ Sườn Trâu Ngon 300g
  Khay 300g
  239.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  114.600 ₫

  Bắp Hoa Trâu Ngon 300g
  Khay 300g
  382.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  106.800 ₫

  Nạc Thăn Trâu Ngon 300g
  Khay 300g
  356.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  106.800 ₫

  Thịt Nạc Vai Trâu Ngon 300g
  Khay 300g
  356.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  250.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  41.200 ₫

  Gà Ác
  Con
  41.200 ₫/con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  207.000 ₫

  Cá hồi Nauy file 300g
  Khay 250g-350g
  690.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.800 ₫

  Đầu Cá Hồi Nauy (500g-700g)
  Túi Khoảng 0,5-0,7kg
  51.800 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  39.200 ₫

  Xương Cá Hồi Nauy
  Túi 1Kg
  39.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  2.880.000 ₫

  Cá Hồi Nauy Nguyên Con
  Con 6Kg - 8Kg
  480.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  345.000 ₫

  Cá hồi Nauy Khay 500g
  Khay 450g-650g
  690.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  25.000 ₫

  100g Gừng Hồng Ăn Cá Hồi
  Túi 100g
  25.000 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  86.000 ₫

  Combo 1kg Xương Cá hồi + 1 Đầu Cá Hồi (500g - 700g)
  Combo 1Kg Xương + 1 Đầu
  86.000 ₫/Combo
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  15.000 ₫

  Combo 5 gói wasabi ăn kèm Cá Hồi
  Combo 5 gói
  3.000 ₫/Gói
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  15.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  175.000 ₫

  Nạc thăn trâu ngon 500g
  Khay 500g
  350.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  117.000 ₫

  Dẻ sườn trâu ngon 500g
  Khay 500g
  234.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  175.000 ₫

  Thịt nạc vai trâu ngon 500g
  Khay 500g
  350.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  188.500 ₫

  Bắp hoa trâu ngon 500g
  Khay 500gr
  377.000 ₫/Kg