LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Gà và Gia Cầm

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.800 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  Hàng mát
  29.900 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  23.000 ₫

  Lườn Gà Không Xương Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  76.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.000 ₫

  Đùi Tỏi Gà Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  106.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.700 ₫

  Má Đùi Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  92.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  37.700 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  Hàng mát
  75.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.800 ₫

  Chân Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  102.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.700 ₫

  Cánh Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  92.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  111.300 ₫

  Chim Bồ Câu Ta (Size 250-300g)
  Con
  Hàng mát
  111.300 ₫/con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  273.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  38.400 ₫

  Lườn Gà Không Xương Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  76.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  53.300 ₫

  Đùi Tỏi Gà Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  106.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Chân Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  102.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.200 ₫

  Cánh Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  92.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.200 ₫

  Má Đùi Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  92.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  175.500 ₫

  Vịt Trời Làm Sạch Con từ 750g-850g
  Con từ 0.9 - 1Kg
  Hàng mát
  175.500 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  223.600 ₫

  Vịt Làm Sạch Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Hàng mát
  111.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  364.000 ₫

  Ngan Làm Sạch Con từ 2kg - 3kg
  Con từ 2kg - 3kg
  Hàng mát
  145.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.900 ₫

  Tim Gà Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  149.500 ₫/Kg