LogoUbofoodicon-locationWhite

Hà Nội

icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Gà và Gia Cầm

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.400 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  25.200 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  33.600 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.200 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  88.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.400 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  106.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.000 ₫

  Gà Ác
  Con
  40.000 ₫/con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.100 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.900 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.200 ₫