LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Gà và Gia Cầm

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.800 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  29.900 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.500 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  81.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.400 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.400 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  107.900 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.600 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  176.700 ₫

  Vịt Trời Làm Sạch Con từ 750g-850g
  Con từ 0.9 - 1Kg
  176.700 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  228.800 ₫

  Vịt Làm Sạch Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Con từ 1.6kg - 2.2kg
  114.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  386.800 ₫

  Ngan Làm Sạch Con từ 2kg - 3kg
  Con từ 2kg - 3kg
  154.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.600 ₫

  Tim Gà Khay 300g
  Khay 300g
  155.300 ₫/Kg