LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Heo Thảo Dược

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  72.000 ₫

  Sườn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  240.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  67.000 ₫

  Thịt Ba Chỉ Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  223.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.600 ₫

  Móng Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  152.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  66.200 ₫

  Nạc Dăm Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  220.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  60.700 ₫

  Thịt Nạc Vai Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  202.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Thịt Xay Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  171.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.400 ₫

  Vai Sấn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  188.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.200 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  197.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  55.600 ₫

  Thịt Nạc Mông Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  185.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.900 ₫

  Thịt Nạc Thăn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  176.400 ₫/Kg