LogoUbofoodicon-locationWhite

Hà Nội

icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thịt Heo Thảo Dược

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  66.500 ₫

  Sườn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  221.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  61.800 ₫

  Thịt Ba Chỉ Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  206.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.400 ₫

  Thịt Xay Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  158.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.400 ₫

  Móng Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  158.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  65.700 ₫

  Nạc Dăm Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  218.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.800 ₫

  Xương Sống Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  69.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.000 ₫

  Thịt Nạc Vai Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  186.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.100 ₫

  Vai Sấn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  173.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.600 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  182.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Thịt Nạc Mông Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  171.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.800 ₫

  Thịt Nạc Thăn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  162.800 ₫/Kg