LogoUbofoodicon-locationWhite

Hà Nội

icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Rau - Củ - Trái Cây

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.500 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.300 ₫

  Rau Mồng Tơi Hữu Cơ 500g
  Túi 500g
  40.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.300 ₫

  Cà Chua Hữu Cơ 500g
  Túi 500g
  40.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.300 ₫

  Dưa Chuột Hữu Cơ 1kg
  Túi 1kg
  47.300 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  23.700 ₫

  Cải Ngồng Hữu Cơ 500g
  Túi 500g
  47.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.300 ₫

  Đậu Cove Hữu Cơ 1kg
  Túi 1kg
  47.300 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  35.100 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  26.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  39.600 ₫

  Rau Mồng Tơi 1kg

  39.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.300 ₫

  Cải Chíp 1kg

  34.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.300 ₫

  Cải Ngồng 1kg

  34.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.300 ₫

  Cải Ngọt 1kg

  34.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  9.800 ₫

  Củ Sả 500g
  Túi 500g
  9.800 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  36.400 ₫

  Hành Khô 500g
  Túi 500g
  36.400 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  25.900 ₫

  Tỏi Khô 500g
  Túi 500g
  25.900 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  17.600 ₫

  Rau Mồng Tơi 400g
  Túi 400g
  17.600 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  7.700 ₫

  Hành Tây 300g
  Túi 300g
  7.700 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  18.200 ₫

  Chanh Quả 500g
  Túi 500g
  18.200 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  15.400 ₫

  Cải Ngọt 400g
  Túi 400g
  15.400 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  15.400 ₫

  Cải Ngồng 400g
  Túi 400g
  15.400 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  15.400 ₫

  Cải Chíp 400g
  Túi 400g
  15.400 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  17.600 ₫

  Cà Chua 500g
  Túi 500g
  17.600 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  6.000 ₫

  Củ Sả 200g
  túi 200g
  6.000 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  18.900 ₫

  Xà Lách 500g
  Túi 500g
  18.900 ₫/Túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  7.000 ₫

  Thì Là 100g
  Túi 100g
  7.000 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  7.000 ₫

  Rau Mùi Ta 100g
  Túi 100g
  7.000 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  7.000 ₫

  Hành Hoa 100g
  Túi 100g
  7.000 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  17.000 ₫

  Cải Xanh 400g
  Túi 400g
  17.000 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  12.800 ₫

  Quả Su Su 500g
  Túi 500g
  12.800 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  12.600 ₫

  Khoai Tây 500g
  Túi 500g
  12.600 ₫/túi
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.000 ₫

  Cải Xanh Hữu Cơ 500g
  Túi 500g
  54.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.300 ₫

  Rau Lang Hữu Cơ 500g
  Túi 500g
  40.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.500 ₫

  Củ Su Hào Hữu cơ
  Túi 1Kg
  40.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-plus-atc-disabled

  209.000 ₫

  5Kg Quýt Mường Khương
  Túi 5Kg
  41.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-plus-atc-disabled

  129.000 ₫

  3Kg Quýt Mường Khương
  Túi 3Kg
  43.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-plus-atc-disabled

  90.000 ₫

  2Kg Quýt Mường Khương
  Túi 2Kg
  45.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  350.000 ₫

  Combo 10 Quả Bưởi Diễn Hữu Cơ
  Combo 10 quả
  35.000 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  189.000 ₫

  Combo 5 Quả Bưởi Diễn Hữu Cơ
  Combo 5 quả
  37.800 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  115.200 ₫

  Combo 3 Quả Bưởi Diễn Hữu Cơ
  Combo 3 quả
  38.400 ₫/Quả
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  60.000 ₫

  Roi Đỏ
  Kg
  60.000 ₫/Kg