LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thế Giới Thịt Ngon

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  72.000 ₫

  Sườn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  240.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  67.000 ₫

  Thịt Ba Chỉ Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  223.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  63.600 ₫

  Ba Chỉ Heo Chuẩn Ngon Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  212.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.800 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  Hàng mát
  29.900 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  23.800 ₫

  Lườn Gà Không Xương Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  79.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.800 ₫

  Đùi Tỏi Gà Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  109.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.500 ₫

  Má Đùi Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  94.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  38.400 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  Hàng mát
  76.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.800 ₫

  Chân Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  102.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.500 ₫

  Cánh Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  94.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.000 ₫

  Thịt Xay Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  156.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  64.800 ₫

  Sườn Thăn Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  216.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.600 ₫

  Nạc Dăm Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  198.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.600 ₫

  Nạc Mông Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  168.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.400 ₫

  Nạc Thăn Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  167.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.600 ₫

  Nạc Vai Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  175.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  49.700 ₫

  Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  165.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Mông Bò Xay Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  197.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  85.700 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  285.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  73.800 ₫

  Gân Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  246.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  111.300 ₫

  Chim Bồ Câu Ta (Size 250-300g)
  Con
  Hàng mát
  111.300 ₫/con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  273.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  99.600 ₫

  Thăn Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  331.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.900 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  239.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  97.200 ₫

  Bắp Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  324.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.600 ₫

  Móng Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  152.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  66.200 ₫

  Nạc Dăm Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  220.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  60.700 ₫

  Thịt Nạc Vai Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  202.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Thịt Xay Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  171.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.400 ₫

  Vai Sấn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  188.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.200 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  197.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  234.500 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.200 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Chuẩn Ngon Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  167.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.800 ₫

  Móng Giò Trước Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  116.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Mông Bò Sạch Ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  55.600 ₫

  Thịt Nạc Mông Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  185.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.900 ₫

  Thịt Nạc Thăn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  Hàng mát
  176.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  39.700 ₫

  Lườn Gà Không Xương Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  79.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.600 ₫

  Đùi Tỏi Gà Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  109.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Chân Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  102.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.500 ₫

  Cánh Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  94.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.500 ₫

  Má Đùi Gà Tươi Sạch Ubomeat Khay 500g
  Khay 500g
  Hàng mát
  94.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  208.800 ₫

  Vịt Trời Làm Sạch Con từ 750g-850g
  Con từ 0.9 - 1Kg
  Hàng mát
  208.800 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  213.200 ₫

  Vịt Làm Sạch Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Hàng mát
  106.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  364.000 ₫

  Ngan Làm Sạch Con từ 2kg - 3kg
  Con từ 2kg - 3kg
  Hàng mát
  145.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  42.900 ₫

  Tim Gà Khay 300g
  Khay 300g
  Hàng mát
  143.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  24.800 ₫

  Xương Sống Heo sạch ubomeat (Hộp)
  Hộp 300g
  Hàng mát
  82.700 ₫/Kg