LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thế Giới Thịt Ngon

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  72.000 ₫

  Sườn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  240.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  67.000 ₫

  Thịt Ba Chỉ Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  223.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Thịt Xay Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  171.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  57.200 ₫

  Ba Chỉ Heo Chuẩn Ngon Ubomeat
  Hộp 300g
  190.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.800 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  29.900 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  27.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.500 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  81.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.400 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.400 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  42.900 ₫

  Thịt Xay Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  143.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.200 ₫

  Sườn Thăn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  197.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.000 ₫

  Nạc Dăm Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  186.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.100 ₫

  Nạc Mông Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  166.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.100 ₫

  Nạc Thăn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  166.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.100 ₫

  Nạc Vai Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  166.900 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.100 ₫

  Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  153.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Mông Bò Xay Ubomeat
  Hộp 300g
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  84.900 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  283.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  73.800 ₫

  Gân Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  246.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  107.900 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  97.600 ₫

  Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  325.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  85.700 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  285.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.000 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  236.800 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  94.100 ₫

  Bắp Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  313.800 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.600 ₫

  Móng Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  152.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  66.200 ₫

  Nạc Dăm Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  220.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  60.700 ₫

  Thịt Nạc Vai Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  202.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.400 ₫

  Vai Sấn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  188.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.200 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  197.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.100 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.800 ₫

  Móng Giò Trước Ubomeat
  Hộp 300g
  102.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.700 ₫

  Mông Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  298.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  55.600 ₫

  Thịt Nạc Mông Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  185.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.900 ₫

  Thịt Nạc Thăn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  176.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.600 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  176.700 ₫

  Vịt Trời Làm Sạch Con từ 750g-850g
  Con từ 0.9 - 1Kg
  176.700 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  228.800 ₫

  Vịt Làm Sạch Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Con từ 1.6kg - 2.2kg
  114.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  386.800 ₫

  Ngan Làm Sạch Con từ 2kg - 3kg
  Con từ 2kg - 3kg
  154.700 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  46.600 ₫

  Tim Gà Khay 300g
  Khay 300g
  155.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  25.400 ₫

  Xương Sống Heo sạch ubomeat
  Hộp 300g
  84.700 ₫/Kg