LogoUbofoodicon-locationWhite
Hà Nội
icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thế Giới Thịt Ngon

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  72.000 ₫

  Sườn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  240.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  67.000 ₫

  Thịt Ba Chỉ Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  223.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Thịt Xay Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  171.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  49.700 ₫

  Ba Chỉ Heo Chuẩn Ngon Ubomeat
  Hộp 300g
  165.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.600 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  26.300 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  36.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  31.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  42.100 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  84.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  34.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  42.500 ₫

  Thịt Xay Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  141.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.700 ₫

  Nạc Dăm Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  169.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.700 ₫

  Nạc Mông Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  159.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.700 ₫

  Nạc Thăn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  159.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.900 ₫

  Nạc Vai Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  149.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.100 ₫

  Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  147.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  88.800 ₫

  Mông Bò Xay Ubomeat
  Hộp 300g
  296.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  83.900 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  279.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  72.800 ₫

  Gân Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  242.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  105.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  96.300 ₫

  Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  321.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  83.000 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  276.700 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  69.700 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  232.400 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  94.100 ₫

  Bắp Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  313.800 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  45.600 ₫

  Móng Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  152.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  66.200 ₫

  Nạc Dăm Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  220.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  60.700 ₫

  Thịt Nạc Vai Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  202.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.400 ₫

  Vai Sấn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  188.100 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  59.200 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  197.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.600 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.800 ₫

  Móng Giò Trước Ubomeat
  Hộp 300g
  96.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.200 ₫

  Mông Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  297.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  55.600 ₫

  Thịt Nạc Mông Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  185.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.900 ₫

  Thịt Nạc Thăn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  176.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.900 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  58.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  55.500 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  49.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.200 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  189.000 ₫

  Vịt Trời Làm Sạch Con từ 750g-850g
  Con từ 0.9 - 1Kg
  189.000 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  240.000 ₫

  Vịt Làm Sạch Con từ 1.6kg - 2.2kg
  Con từ 1.6kg - 2.2kg
  120.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  400.000 ₫

  Ngan Làm Sạch Con từ 2kg - 3kg
  Con từ 2kg - 3kg
  160.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.800 ₫

  Tim Gà Khay 300g
  Khay 300g
  189.300 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  22.300 ₫

  Xương Sống Heo sạch ubomeat
  Hộp 300g
  74.200 ₫/Kg