LogoUbofoodicon-locationWhite

Hà Nội

icon-categoryWhite
Danh mục
icon-phone
Hỗ trợ khách hàng
0828215656
icon-heart
 • Thế Giới Thịt Ngon

  Khuyến mại
  Giao 2h
  Sắp xếp: 
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  66.500 ₫

  Sườn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  221.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  61.800 ₫

  Thịt Ba Chỉ Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  206.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.400 ₫

  Thịt Xay Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  158.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  49.700 ₫

  Ba Chỉ Heo Chuẩn Ngon Ubomeat
  Hộp 300g
  165.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.400 ₫

  Set 2 Con Chim Cút
  Set 2 Con
  25.200 ₫/Con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  33.600 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  30.700 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.200 ₫

  Đùi Gà Góc Tư Ubomeat
  Khay 500g
  88.400 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  29.300 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  32.400 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  42.500 ₫

  Thịt Xay Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  141.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  50.700 ₫

  Nạc Dăm Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  169.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.700 ₫

  Nạc Mông Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  159.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.700 ₫

  Nac Thăn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  159.000 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.900 ₫

  Nạc Vai Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  149.500 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.100 ₫

  Vai Sấn Heo Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  147.100 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  88.800 ₫

  Mông Bò Xay Ubomeat
  Hộp 300g
  296.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  210.000 ₫

  Gà Ri 1,2kg - 1,5kg
  con
  140.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  83.900 ₫

  Ba Chỉ Bê Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  279.600 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  71.500 ₫

  Gân Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  238.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  106.800 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  40.000 ₫

  Gà Ác
  Con
  40.000 ₫/con
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  100.500 ₫

  Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  335.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  81.600 ₫

  Diềm Thăn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  272.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  69.800 ₫

  Dẻ Sườn Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  232.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  94.100 ₫

  Bắp Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  313.800 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  47.400 ₫

  Móng Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  158.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  65.700 ₫

  Nạc Dăm Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  218.900 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  20.800 ₫

  Xương Sống Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  69.200 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.000 ₫

  Thịt Nạc Vai Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  186.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  52.100 ₫

  Vai Sấn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  173.600 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.600 ₫

  Thịt Chân Giò Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  182.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  44.600 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  28.800 ₫

  Móng Giò Trước Ubomeat
  Hộp 300g
  96.000 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  89.200 ₫

  Mông Bò Sạch Ubomeat
  Hộp 300g
  297.300 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.400 ₫

  Thịt Nạc Mông Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  171.200 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.800 ₫

  Thịt Nạc Thăn Heo Thảo Dược
  Hộp 300g
  162.800 ₫/Kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.800 ₫

  Lườn Gà CN Không Xương 500g
  Khay 500g
  97.500 ₫/kg
  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  56.100 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  48.900 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  54.000 ₫

  icon-no-favoriteicon-ic_plus

  51.200 ₫